In ceea ce priveste procedura de solutionare a contestatiei, trebuie retinut faptul ca partea interesata poate formula contestatia in scris sau verbal in fata instantei, care are obligatia sa o consemneze in incheierea de sedinta. Instanta este obligata sa o solutioneze de indata sau in cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii sau formularea ei verbala. Judecata se face fara citarea partilor.
Avand un caracter incidental, contestatia este de competenta instantei in fata careia a intervenit unul din motivele prevazute de art. 522 alin. (2) pct. 1-4 NCPC.

Dat fiind ca scopul acestei institutii este acela de a accelera procedura in curs, prin luarea de catre instanta a masurilor necesare pentru a remedia incalcarea dreptului la solutionarea procesului intr-un termen optim si previzibil, nu credem ca solutionarea contestatiei de catre aceeasi instanta (complet) ar ridica, a priori, indoieli cu privire la lipsa de impartialitate a judecatorului chemat sa “cenzureze” propriile omisiuni.

La un nivel teoretic, ratiunile care au stat la baza consacrarii incompatibilitatilor si a cazurilor de recuzare/abtinere nu se regasesc in figura juridica a contestatiei pentru tergiversarea judecatii, pentru a justifica atribuirea competentei de solutionare in favoarea unui complet diferit decat cel in fata caruia se desfasoara litigiul pendinte.

In plus, motivele pentru care poate fi formulata contestatia pentru tergiversarea judecatii sunt legate de elemente obiective ale procedurii civile (termene legale, termene judecatoresti, sanctiuni/masuri prevazute de lege) si nu lasa loc – in opinia noastra – unor aprecieri subiective ale judecatorului cauzei.

Pe de alta parte, diversitatea situatiilor de fapt care se pot ivi in practica instantelor de judecata ne indeamna la nuantarea pozitiei exprimate mai sus. Putem lesne sa ne imaginam ca pentru partea deja nemultumita de modalitatea in care completul conduce litigiul, cu consecinta depasirii termenului optim si previzibil, a formula o contestatie pentru tergiversarea judecatii in fata aceluiasi judecator pune sub semnul intrebarii “aparenta de impartialitate” de care ar trebui acesta sa dea dovada, tocmai pentru ca judecatorului i se cere, practic, sa-si recunoasca propria culpa in depasirea unor termene de motivare a hotararii (pentru cazul de la pct. 1, de exemplu).

Pentru o astfel de ipoteza in care, in circumstantele particulare ale unei cauze, exista motive concrete si serioase sa se creada ca judecatorul este partinitor in solutionarea contestatiei pentru tergiversarea judecatii, se pot invoca prevederile art. 42 pct. 13 NCPC care reglementeaza incompatibilitatea judecatorului, atunci cand exista elemente care nasc, in mod intemeiat, indoieli cu privire la impartialitatea sa.

Prelegere sustinuta de judecator dr. Beatrice RAMASCANU
Sursa INM: Rezumat al transcriptului conferintelor tinute in Aula INM in 2012.