Legislaţia în domeniul restituirii imobilelor preluate abuziv a fost modificată radical prin noua Lege nr. 165/2013 “privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România”.

Formal, justificarea acestui act normativ a fost determinată de conţinutul hotărârii pilot pronunţate în cauza Atanasiu contra României care condamnă ineficienţa legislaţiei naţionale, generată de lipsa de celeritate şi de predictibilitate a procedurii în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, mai ales, cu privire la acordarea măsurilor reparatorii în situaţia în care bunurile amintite nu mai pot fi restituite în natură.

Ce noutăţi ne aduce noua Legea nr. 165/2013?

– dispoziţiile Legii nr. 165/2013 consfiinţesc ca regulă restituirea bunurilor în natură, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu mai este posibil, caz în care singura măsură compensatorie va fi reprezentată de stabilirea şi acordarea de puncte.

– referitor la procedura restituirii imobilelor în natură, modificările sunt aduse prin instituirea unor măsuri precum înfiinţarea Comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor şi prin suspendarea emiterii hotărârilor de validare/invalidare, a eliberării titlurilor de proprietate şi a procedurilor de punere în posesie, până la centralizarea tuturor terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ teritorială.

– cele mai mari schimbări apar referitor procedura de acordare a măsurilor compensatorii, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

– legea nr. 165/2013 introduce o nouă modalitate de acordare a măsurilor compensatorii persoanelor îndreptăţite, sub forma echivalării valorii imobilului preluat abuziv, cu un număr de puncte.

– pentru a putea fi desfasurate acestei proceduri, atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor au fost preluate de nou înfiinţata Comisie Naţională pentru Compensarea Imobilelor, entitate ce este subordonată Cancelariei Primului Ministru, si care are regulament propriu de organizare şi funcţionare.

– dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 165/2013 stabilesc şi anumite termene de soluţionare a dosarelor de despăgubire siar deciziile emise (sau refuzul de a emite deciziile de despagubire) de catre aceasta Comisie Naţională pentru Compensarea Imobilelor, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare „la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii”.

– este de asemenea reglementata si modalitatea de valorificare a punctelor acordate în deciziile de compensare cat si termenul in care poate fi initiata aceasta procedura.

Spicuind textul noului act normativ, ne dam seama că, Legea nr. 165/2013 este o lege care tergiverseaza cat mai mult finalizarea procedurii de acordare a măsurilor reparatorii.

Asadar, toate procedurile si demersurile fostilor proprietari pentru a-si putea obtine drepturile, trebuiesc initiate/avute atat cu Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii (ANRP) cat si cu Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) care sunt obligate să soluţioneze dosarele de despăgubire.

Asteptam sa venim in intampinarea problemei dumneavoastra cu solutii optime si diligente pentru a putea sa intrati in posesia drepturilor dumneavoastra.

Căutări recente din domeniul avocatură: