Accesarea datelor cu caracter personal poate fi realizata doar intr-un cadru precis delimitat, de catre instanta de judecata sau numai cu autorizarea prealabila a judecatorului.

Legea nr. 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice  reglementeaza o serie de aspecte de interes, aplicabile de sambata, 17 octombrie 2015, dupa cum urmeaza:

Datele de trafic pot fi pastrate doar 3 ani

Datele de trafic referitoare la abonati si la utilizatori, prelucrate si stocate de catre operatorii de telefonie si Internet, vor fi sterse sau transformate in date anonime, atunci cand nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicari, dupa cel mult 3 ani de la data efectuarii comunicarii.

De asemenea, prelucrarea datelor de trafic efectuata in scopul stabilirii obligatiilor contractuale ce privesc abonatii serviciilor de comunicatii cu plata in avans va fi permisa pana la implinirea unui termen de 3 ani de la data efectuarii comunicarii.

 Acces la date, doar cu aprobarea unui judecator

Accesul la date de catre autoritati se va face la solicitarea instantelor de judecata sau la solicitarea organelor de urmarire penala ori a organelor de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a judecatorului stabilit potrivit legii.

Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia sa puna la dispozitia acestora, de indata, dar nu mai tarziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului si datele de localizare, in conformitate cu prevederile referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

In plus, o noua prevedere stabileste ca datele de trafic, datele de identificare a echipamentului si datele de localizare solicitate nu vor putea fi sterse sau anonimizate de catre furnizori, atunci cand solicitarea este insotita de o notificare cu privire la necesitatea mentinerii lor. Cu toate acestea, ele nu vor putea fi pastrate mai mult de cinci ani de la data solicitarii sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive a instantei de judecata.

Sursa: legestart.ro