contract_muncaVa oferim servicii de consultanta, consiliere, asistenta si reprezentare in domeniul Dreptului Muncii referitor la:

-Relatiile de munca;
-Contractul colectiv de munca;
-Contractul individual de munca.Incheierea, durata, continutul, forma, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca;

-Sanatatea si securitatea in munca;
-Accidentele de munca;
-Raspunderea juridica in Dreptul muncii;
-Raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala, penala;
-Conflictele de munca;
-Conflictele de drepturi;
-Conflictele de interese.