Servicii de consultanta, consiliere, asistenta si reprezentare in procese si faze prelitigioase in domeniul Achizitiilor Publice referitor la:

Procesul achizitiei publice
· Programul anual al achizitiilor publice
· Decizia de numire a comisiei de evaluare
· Decizia de numire a juriului
· Declaratie de confidentialitate si impartialitate
· Cod etic personal al celor ce desfasoara activitati in domeniul achizitiilor publice
· Etapele procedurilor de achizitie publica

Dosarul achizitiei publice
· Anunt de intentie pentru achizitia de produse/servicii/lucrari
· Anunt de participare la licitatia deschisa pentru achizitia de produse/servicii/lucrari
· Anunt de participare la licitatia restransa pentru achizitia de produse/servicii/lucrari
· Nota justificativa privind alegerea cererii de oferte
· Nota justificativa privind alegerea dialogului competitive
· Nota justificativa privind alegerea negocierii fara publicarea unui anunt
· Nota justificativa privind alegerea negocierii cu publicarea unui anunt
· Contract de furnizare
· Contract de servicii
· Contract de lucrari
· Acord cadru de lucrari
· Acord cadru de furnizare
· Lista documentelor din dosarul de achizitie publica

Garantii
· Scrisoare de garantie bancara pentru participare
· Scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului
· Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului

Cai de atac
· Contestatie
· Cerere de recurs impotriva deciziei CNSC
· Cerere de chemare in judecata pentru despagubiri