Servicii de Asistenta si Reprezentare juridica prin avocat in materia Dreptului Comercial:

Drept comercial
Dreptul comertului international
Drept societar
Dreptul afacerilor
Drept comunitar al afacerilor

Cu privire la:

Infiintarea, modificarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale
Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului in comertul international
Procedura concilierii
Procedura somatiei de plata
Contractele comerciale in comertul romanesc
Contractele de comert international
Titlurile comerciale de valoare
Titlurile de credit in comertul international
Infiintarea asociatiilor si fundatiilor, a PFA, a ONG, precum si consultanta, consiliere, asistenta si reprezentare in legatura cu desfasurarea si incetarea activitatii acestora
Achizitii publice

Exemple de actiuni comerciale:

1. Actiune in regularizarea societatii
2. Actiune in declararea nulitatii societatii
3. Actiune in anularea hotararii adunarii generale
4. Cerere pentru suspendarea executarii hotararii adunarii generale
5. Opozitie impotriva hotararii asociatilor
6. Actiune in retragerea asociatului
7. Actiune in excluderea asociatului
8. Actiuni privind dizolvarea judiciara a societatii
8a. Dizolvarea la cererea oricarui asociat
8b. Dizolvarea sanctiune
8c. Constatarea dizolvarii de drept
9. Actiune in numirea lichidatorului
10. Actiune privind plata dividendelor
11. Actiune in radierea unei inmatriculari sau a unei mentiuni
12. Cerere de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului formulata de debitor
13. Cerere de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului formulata de creditori
14. Contestatie la cererea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
15. Opozitie la cererea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
16. Cerere de admitere a creantei
17. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor
18. Cerere de inlocuire a administratorului/lichidatorului
19. Actiune in anularea actelor juridice frauduloase incheiate in dauna drepturilor creditorilor
20. Actiune in anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale
21. Actiune privind atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei parti din pasivul debitorului persoana juridica
22. Procedura prealabila introducerii cererii de chemare in judecata in materie comerciala
23. Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata pretului vanzarii comerciale
24. Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata comisionului
25. Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea civila pentru pagubele produse tertilor prin accidente de autovehicule
26. Actiune in pretentii intemeiata pe dreptul de regres al asiguratorului
27. Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea operatorului de transport feroviar de marfuri
28. Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea pentru neplata taxelor de transport feroviar
29. Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea transportatorului, parte in contractul de transport international de marfuri pe sosele
30. Cerere de somatie de plata
31. Cerere de anulare a ordonantei privind somatia de plata
32. Cerere de investire cu formula executorie a cambiei
33. Opozitie la executarea cambiala
34. Actiuni in legatura cu activele bancare preluate de A.V.A.S.
34a. Actiune in constatarea nulitatii contractului de ipoteca si in radierea ipotecii
34b. Contestatie la executare formulata de debitor sau tert
35. Actiune in anularea hotararii arbitrale
36. Actiune privind recunoasterea hotararii arbitrale straine
37. Actiune pentru incuviintarea executarii hotararii arbitrale straine