Articolul privind soluţionarea unei plângeri de către judecător fără participarea părţilor, a fost declarat asadar neconstituţional de Curtea Constituțională a României (CCR) care a admis, martea trecuta, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 341 aliniat 5 din Codul de Procedură Penală, potrivit căruia judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra plângerii fără participarea petentului, a procurorului și a intimaților.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali au decis cu unanimitate de voturi neconstituționalitatea respectivelor dispoziții, astfel că, de acum înainte, soluționarea plângerilor împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală va fi făcută cu participarea părților.

În articolul 341 aliniatul 5 din Codul de Procedură Penală este stipulat că „Judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra plângerii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea petentului, a procurorului și a intimaților”, dispoziția referindu-se la plângerile împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

Decizia CCR a venit ca urmare a ridicării acestei excepţii în două dosare penale, ce au ca obiect plângerea împotriva unei soluţii de neîncepere a urmăririi penale, respectiv de netrimitere în judecată. Unul dintre procese este înregistrat pe rolul Curții de Apel Bacău, iar celălalt, pe rolul Judecătoriei Avrig.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanțelor care au sesizat Curtea Constituțională.

Căutări recente din domeniul avocatură: