Darea in Plata a Locuintei

Asupra acestei situatii, Cabinet Avocat Sorin Ovidiu Anghel va prezinta doua ipoteze de lucru. Fie procedura executionala asupra unui imobil se afla in curs de desfasurare, dar acesta nu a fost inca vandut, fie imobilul a fost vandut dar procedura continua, prin aplicarea metodei propririi executionale asupra debitorului.

Darea in plata a locuintei reprezinta o optiune viabila pentru asemenea situatii, insa gestionarea parcursului depinde de situatia juridica de natura concreta, a fiecarui debitor in parte.

Pentru prima ipoteza, debitorul are obligatia, potrivit legii 77/2016 sa notifice creditorul. Scopul este stingerea tuturor obligatiilor izvorate din contractul de credit ipotecar, prin darea in plata a locuintei. Procedura consta in doi pasi: notificarea creditorului, care poate fi o institutie de credit bancara sau nebancara, respectiv incheierea unui act translativ de proprietate, ceea ce inseamna transmiterea dreptului de proprietate, incheiat la un notar public.

Pentru a doua ipoteza, in care imobilul a fost vandut, formularea notificarii de dare in plata este obligatorie. Complexitatea situatiei de dare in plata poate fi agravata de refuzul bancii adresat notificarii, soldat cu inaintarea, in instanta, a unei cereri a debitorului de recunoastere a stingerii datoriilor izvorate din contractul de credit.

La intrebarea care sunt conditiile pe care un debitor trebuie sa le indeplinesca pentru darea in plata a locuintei, raspunsul este prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor aspecte:

a. exista o situatie contractuala, intre creditor si consumator, subsumata categoriilor prevazute de art.1 al legii;
b. cuantumul sumei imprumutate nu depaseste echivalentul in lei a 250000euro, suma fiind calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului, potrivit pachetului de lege;
c. se respecta unul din cele cinci scopuri posibile ale contractarii creditului: achizitionarea, constructia, extinderea, modernizarea, amenajarea unui imobil, credit garantat cu cel putin un imobil asumat ca locuinta;
d. nu exista condamnari prin hotarari definitive, ale debitorului, pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se discuta darea in plata a locuintei.

Desi notificarea pentru darea in plata a locuintei poate fi realizata de un executor judecatoresc, de un notar sau de un avocat, va recomandam sa evaluati cu prudenta situatia dvs concreta juridica, prin consultanta si asistenta unui avocat, preintampinand situatiile in care speta se complica prin contestatiile institutiei de credit, solutionabile in instanta.

Membrii echipei cabinet Avocat Anghel va asteapta la sediul companiei sau va ofera serviciile de asistenta necesara procedurii de dare in plata a locuintei telefonic/online, indiferent de momentul ales.