“(1) Prin clauza de mobilitate părţile în Contractul individual de munca stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură.
(2) Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în Contractul individual de munca.”

Acest articol  se aplica in cazul unui contract de munca unde salariatul va presta munca de teren, intermitent sau continuu, pe toata durata acestuia.  Clauza va fi inclusa in contractul individual de munca, cu acordul ambelor parti, angajat si angajator si va stabili clar locurile de munca sau zona in care  angajatul isi va desfasura activitatea. Locurile de munca apartin numai angajatorului cu care s-a incheiat contractul individual de munca si nu unui tert.

Activitatea prestata de angajat pentru un tert intra in sfera delegarii, care reprezinta, conform art. 43 din Codul Muncii, “exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă” sau a detasarii definita la art. 45 drept “actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului”.

In ambele cazuri decizia ii apartine angajatorului si are caracter temporar.
Pe durata delegarii sau a detasarii, salariatului i se asigura transportul si cazarea si beneficiaza de o indemnizatie de delegare (diurna), respectiv detasare.

Daca in cazul delegarii drepturile salariale se platesc de angajatorul cu care a incheiat contractul de munca, in cazul detasarii acestea se platesc de angajatorul la care a fost detasat angajatul.

In cazul clauzei de mobilitate, obligatia prevazuta la art. 25, alin. 2 din Codul Muncii nu are caracter imperativ fiind un acord intre angajator si angajat, dar poate fi inclusa in Contractul individual de munca astfel incat cuantumul si/sau plata in natura sa fie clar stabilite.

Nerespectarea prevederilor stabilite de Codul Muncii sau adaugarea unor clauze in neconcordanta cu acestea pot duce la sanctionarea angajatorului cu amenda de la 2000 la 5000 lei.

Dalina E.