Drepturile si interesele dumneavoastra in materie imobiliara depind in mod indisolubil de inscrierile legale si coerente in cartea funciara. In acest sens, daca exista neconcordante intre starea reala de fapt si inscrierile din carte funciara, aveti la dispozitie instrumentele acordate de Codul civil, acesta facand referire la actiunea in rectificare tabulara.

Astfel, Codul civil prevede conditiile, termenele si efectele ce trebuie sa caracterizeze un demers de rectificare tabulara.

In virtutea importantei drepturilor si intereselor dumneavoastra in aceasta materie, un avocat specializat va putea oferi serviciile sale de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru promovarea oportuna a actiunii in rectificare.

Art. 907

(1)Cand o inscriere facuta in carte funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.

(2)Prin rectificare se intelege radierea, indreparea sau corectarea oricarei inscrieri inexate efectuate in cartea funciara.

(3)Situatia juridica reala trebuie sa rezulte dintr-o recunoastere facuta de titularul inscrierii a carei rectificare se solicita, prin declarative data in forma autentica notariala, ori dintr-o hotarare judecatoreasca definitive pronuntata impotriva acestuia, prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi dupa caz, o actiune in anulare, rezolutiune, reductiune, sau orice alta actiune intemeiata pe o cauza de ineficacitate a actului juridic.

Art. 908

(1)Orice persoana interesata poate cere rectificarea unei intabulari sau inscrieri provizorii daca

1.Inscrierea sau incheierea nu este valabila ori actul in temeiul caruia a fost efectuata inscriere a fost desfiintat, in conditiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente incheierii ori, dupa caz, emiterii lui

2.dreptul inscris a fost gresit calificat

3.nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea

4.inscrierea in cartea funciara nu mai este, din orice alte motive, in concordanta cu situatia juridca rela a imobilului

(2)Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face pe cale amiabile prin declaratia autentica notarala a titularului dreptului ce urmeaza a fi radiat sau modificat, fie, in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

(3) Cand dreptul inscris in cartea funciara urmeaza a fi rectificat, titularul lui este obligat sa predea celui indreptatit, odata cu consimtamantul dat in forma autentica notariala pentru efectuarea rectificarii, si inscrisurile necesare, iar in caz contrar, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. In acest din urma caz, hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare rectificarii.

(4)Actiunea in rectificare poate fi introdusa concomitent sau separate, dupa ce a fost admisa actiunea de fond, cand este cazul. Ea poate fi formulata atat impotriva dobanditorului nemijlocit, cat si impotriva tertilor dobanditori, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, in conditiile prevazute de art. 909, cu exceptia actiunii intemeiate pe dispozitiile alin. (1) pct. 3 si 4, care nu poate fi pornita impotriva tertilor care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna credinta si printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dupa caz, in temeiul unui contract de ipoteca, intemeindu-se pe cuprinsul cartii functiare.

Căutări recente din domeniul avocatură: