Incredintand speta cu care va identificati unui avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil, cunoasteti deja ca exista situatii in care gradul de promovabilitate ori de functionalitate a unei actiuni civile depinde de stabilirea unei cautiuni in vederea atingerii scopului legii ce va este incidenta.

Orice avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil cunoaste dispozitiile legale conform carorara ”atunci cand legea prevede darea unei cautiuni, suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de catre instanta in conditiile legii si se depune la Trezorieria Statului, la CEC Bank – S.A., sau la orice alta  institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei sau dupa caz, a executorului judecatoresc.” In aceste conditii, un avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil  va putea veghea la neproducerea de ingerinte in privinta drepturilor dumneavoastra patrimoniale si, de asemenea, va va putea asista in procedura de restituire a cautiunii depuse conform legii.

Un avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil, va va putea contura o abordare juridica favorabila prin una dintre cele trei metode: asistenta, reprezentare, ori consultanta juridica, si in sensul art. 1056 alin (2), conform caruia, ”daca legea nu prevede altfel, cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, nu va putea depasi suma de 10.000 lei”.

Ce este esential de inteles in cazul in care alegeti sa colaborati cu un avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil, este faptul ca aceasta nu este o specializare unica in baza careia aparatorul dumneavoastra isi exercita profesia, si, ca acesta dispune de pregatirea si experienta necesara pentru a aborda intr-o maniera optima si multidisciplinara cauza ce va este incidenta.

Restituirea cautiunii

(1) Cautiunea depusa se va restitui, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a procesului in legatura cu care s-a stabilit cautiunea, respectiv dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus.

(2) Cautiunea se restituie celui care a depus-o in masura in care asupra acesteia cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii sau, dupa caz, de la data incetarii efectelor masurii, prevazute la alin. (1). Cu toate acestea, cautiunea se restituie de indata daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin incuviintarea masurii pentru care aceasta s-a depus.

(3) Instanta se pronunta asupra cererii de restituire a cautiunii cu citarea partilor, printr-o incheiere supusa numai recursului la instanta ierarhic superioara. Recursul este suspensiv de executare. Incheierea pronuntata de una dintre sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva.

(4) Daca cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa, instanta va dispune din oficiu si restituirea cautiunii.

Dupa cum am mai aratat deja, un avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil va veghea la a nu se face apel si a nu se uza in mod discretionar de aceasta instituitie, in frauda drepturilor si intereselor dumneavoastra.

In contextul unei prefigurari legislative ample si unui nivel de dificultate al pasilor procedurali de urmat in vedere recuperarii cautiunii, cea mai buna atitudine pe care o puteti manifesta este aceea de a alege sa colaborari cu un avocat pentru procedura de restituire a cautiunii intr-un dosar civil.

Valorificati-va in mod oportun si coerent drepturile patrimoniale! Alegeti un avocat pentru procedura de restiturie a cautiunii intr-un dosar civil