Avocat mediator litigii penale

Un avocat mediator litigii penale va poate fi alaturi atat in situatia in care doriti sa initiati ori sa participati la o procedura extrajudiciara de solutionare a conflictelor dumneavoastra prin mediere, cat si in situatia in care speta dumneavoastra se afla in derulare in fata organelor judiciare, indiferent de pozitia procesuala ce va caracterizeaza.

Un avocat mediator litigii penale prezinta pentru dumneavoastra doua garantii: prima, este aceea de a asigura o procedura de mediere bazata pe temeiuri juridice astfel incat solutia finala sa fie caracterizata prin opertativitate atat la nivel declarativ cat si la nivel juridic pentru a nu exista riscul nevalorificarii solutiei la care s-a ajuns prin mediere, a doua garantie este aceea de a va putea indruma si de depune toate staruintele in realizarea unei aparari efective in ceea ce va priveste.

Avocatul mediator litigii penale a sesizat in parcursul profesional situatiile care comporta un nivel ridicat de accedere al procedurii de mediere, acestea aflandu-se intr-un raport direct proportional cu numarul actiunilor civile exercitate in cadrul procesului penal.

Art. 19.  Obiectul si execercitarea actiunii civileAcțiuni admise (1), Jurisprudență (3073), Referințe în cărți (6)

(1) Actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal are ca obiect repararea prejudiciului material sau moral produs prin savarsirea infractiunii.

(2) Actiunea civila se exercita de persoana vatamata sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civila impotriva inculpatului si, dupa caz, a partii responsabile civilmente.

(3) Cand persoana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu sau are capacitate de exercitiu restransa, actiunea civila se exercita in numele acesteia de procuror, in conditiile art. 20 alin. (1) si (2). Reprezentantul legal al persoanei vatamate lipsite de capacitate de exercitiu are dreptul de a exercita actiunea civila in numele acesteia.

(4) Actiunea civila se solutioneaza in cadrul procesului penal, daca prin aceasta nu se depaseste durata rezonabila a procesului.

(5) Repararea prejudiciului material si moral se face potrivit dispozitiilor legii civile.

Art. 20. Constituirea ca parte civila Jurisprudență (177), Modele (1), Referințe în cărți (7)

(1) Constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti. Organele judiciare au obligatia de a aduce la cunostinta persoanei vatamate acest drept.

(2) Constituirea ca parte civila se face in scris sau oral, cu indicarea naturii si a intinderii pretentiilor, a motivelor si a probelor pe care acestea se intemeiaza.

(3) In cazul in care constituirea ca parte civila se face oral, organele judiciare au obligatia de a consemna aceasta intr-un proces-verbal sau, dupa caz, in incheiere.

(4) In cazul nerespectarii vreuneia dintre conditiile prevazute la alin. (1) si (2), persoana vatamata sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civila in cadrul procesului penal, putand introduce actiunea la instanta civila.

(5) Pana la terminarea cercetarii judecatoresti, partea civila poate:

a) indrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civila;

b) mari sau micsora intinderea pretentiilor;

c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despagubiri banesti, daca repararea in natura nu mai este posibila.

(6) In cazul in care un numar mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civila, acestea pot desemna o persoana care sa le reprezinte interesele in cadrul procesului penal. In cazul in care partile civile nu si-au desemnat un reprezentant, pentru buna desfasurare a procesului penal, desemnarea poate fi dispusa din oficiu de catre organul judiciar.

(7) Daca dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale conventionala unei alte persoane, aceasta nu poate exercita actiunea civila in cadrul procesului penal. Daca transmiterea acestui drept are loc dupa constituirea ca parte civila, actiunea civila se disjunge.

(8) Actiunea civila care are ca obiect tragerea la raspundere civila a inculpatului si partii responsabile civilmente, exercitata la instanta penala sau la instanta civila, este scutita de taxa de timbru.

Art. 21. Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmenteAcțiuni respinse (1), Jurisprudență (60), Referințe în cărți (2)

(1) Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea partii civile sau a inculpatului, in termenul prevazut la art. 20 alin. (1).

(2) Atunci cand exercita actiunea civila, procurorul este obligat sa ceara introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente, in conditiile alin. (1).

(3) Partea responsabila civilmente poate interveni in procesul penal pana la inceperea dezbaterilor la prima instanta de judecata, luand procedura din stadiul in care se afla in momentul interventiei.

(4) Partea responsabila civilmente are, in ceea ce priveste actiunea civila, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.

Art. 22. Renuntarea la pretentiile civile Jurisprudență (1), Referințe în cărți (2)

(1) Partea civila poate renunta, in tot sau in parte, la pretentiile civile formulate, pana la terminarea dezbaterilor in apel.

(2) Renuntarea se poate face fie prin cerere scrisa, fie oral in sedinta de judecata.

(3) Partea civila nu poate reveni asupra renuntarii si nu poate introduce actiune la instanta civila pentru aceleasi pretentii.

Art. 23. Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile Jurisprudență (19), Referințe în cărți (1)

(1) In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.

(2) Inculpatul, cu acordul partii responsabile civilmente, poate recunoaste, in tot sau in parte, pretentiile partii civile.

(3) In cazul recunoasterii pretentiilor civile, instanta obliga la despagubiri in masura recunoasterii. Cu privire la pretentiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

Avocatul mediator litigii penale are posibilitatea de a va valorifica timpul in sensul conceperii imediate a unei strategii creative, puternic personalizate si eficiente astfel incat pozitia dumneavoastra procesuala sa fie caracterizata de o deplina armonie intre starea de fapt si de drept, posibilitate care apare in locul timpului care s-ar pierde cautand pasi si solutii.

Din momentul contactarii unui avocat litigii penale, dreptul dumneavoastra la aparare va fi dinamizat printr-o strategie optim adaptata obiectivelor pe care le stabilim impreuna.