Oferim asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti si in fata Curtii Constitutionale a Romaniei in ceea ce priveste formularea si sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Concepte:

Drept constitutional – ramura fundamentala a sistemului de drept romanesc alcatuita dinnorme juridice care reglementeaza relatii sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii;

Izvoarele dreptului constitutional – forme specifice, particulare, de exprimare a normelor  juridice, care sunt determinate de modul de edictare sau de sanctionare a lor de catre stat;

Obiectul dreptului constitutional – relatiile sociale care se nasc in activitatea de instaurare simentinere si exercitare a puterii de stat si care privesc bazele puterii si bazele organizarii puterii;

Raport de drept constitutional – relatiile sociale reglementate si sanctionate de o norma juridica ce se nasc in cadrul activitatii de instaurare, mentinere si exercitare a puterii politice ca putere statala;

Constitutie – legea fundamentala a unui stat, alcatuita din norme juridice investite cu forta juridica suprema, si care reglementeaza acele raporturi sociale fundamentale ce sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat, pentru asigurarea exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;

Regim constitutional in sens material – un ansamblu de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa;

Adoptarea constitutiei – apartine acelui organism statal, politic sau social care, ocupand in sistemul politic al unei societati locul cel mai inalt, este cel mai in masura sa cunoasca evolutia societatii date si perspectivele sale. Dreptul de a adopta constitutia il are puterea constituanta;

Revizuirea constitutiei – orice constitutie este supusa modificari, indiferent care ar fi forma, si dreptul de a o revizui apartine acelui organism care a adoptat-o;

Suspendarea constitutiei – In practicile constitutionale au fost cazuri cand constitutiile au fost total sau partial suspendate, mai ales in perioadele de criza politica, cand guvernantii renuntau la forma democratica de conducere;

Abrogarea constitutiei – apare cand raportul de forte politice se schimba in esenta sa si este adoptata o noua constitutie;

Suprematia constitutiei – este o notiune complexa care exprima pozitia supra-ordonata a constitutiei, nu numai in sistemul de drept, ci si in intregul sistem social politic al unei tari;

Controlul constitutionalitatii legilor – ca institutie juridica, cuprinde ansamblul dispozitiilor normative prin care se organizeaza verificarea conformitatii cu Constitutia, atat a fiecarei legi, in ansamblul ei, cat si a fiecarei prevederi dintr-o lege, avand drept consecinta inlaturarea legii data dispozitiei dintr-o lege a carei neconformitate cu Constitutia a fost contestata;

Forme de control al constitutionalitatii legilor – modalitatile de exercitare a controlului constitutionalitatii legilor si care cuprind toate trasaturile esentiale si comune ale exercitarii controlului constitutionalitatii, trasaturi care se regasesc in exercitarea acestui control, indiferent de tara in care a fost constituit;

Controlul constitutionalitatii legilor in Romania – noua Constitutie a Romaniei a preluat din practica constitutionala moderna sistemul controlului politico-jurisdictional al conformitatii legilor cu legea fundamentala;

Curtea Constitutionala a Romaniei – unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania, independenta fata de orice autoritate publica. Este garantul suprematiei Constitutiei;

Drepturi fundamentale – acele drepturi subiective ce apartin cetatenilor Romaniei, prevazute si garantate de Constitutie, esentiale pentru statutul juridic al acestora si care asigura deplina afirmare in societate si participare la viata politica, economica si sociala;

Indatoriri fundamentale – acele obligatii ale cetatenilor romani, inscrise in Constitutie, care sunt socotite esentiale pentru desfasurarea vietii in societate si asigurate in realizarea lor prin convingere ori, la nevoie, prin forta de constrangere a statului;

Cetatenia romana – acea calitate a persoanei fizice ce exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoana fizica si stat, dovedind apartenenta sa la statul roman si atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de constitutia si de legile Romaniei.

Sursa concepte: scribd.com

Căutări recente din domeniul avocatură: