Legea Darii in Plata nr. 77/2016 (Darea in plata) este adresata tuturor celor care au contractat un credit imobiliar si in prezent nu-si mai pot achita ratele sau se regasesc in procedura de executare silita (Avocat dare in plata Bucuresti).

Persoanele aflate in aceste situatii prezentate mai sus, pot alege sa predea imobilul bancii de la care au contractat creditul astfel scapand de toate datoriile.

Aceasta posibilitate este prevazuta pentru persoanele fizice doar daca intrunesc anumite conditii, si de aceea fiecare caz sau fiecare speta trebuiesc tratate individual si gasita solutia cea mai avantajoasa.

De aceea pentru stingerea creditului prin darea în plată si pentru a scapa de toate datoriile pe care clientul le are fata de banca, trebuie îndeplinite în mod cumulativ, conditiile de mai jos:

  1. – să existe un raport juridic între consumator şi instituţia de credit, instituţia financiara nebancara;
  2. – cuantumul sumei împrumutate (la momentul acordării creditului) să fie de maximum 250.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al BNR din data încheierii contractului de credit);
  3. – creditul (ioptecar) să fi fost contractat de consumator / client pentru achiziţionarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea, reabilitarea unei locuinţe;
  4. – creditul (ioptecar) indiferent de scopul pentru care a fost contractat, sa fie garantat cu cel puţin un imobil (apartament, casa, garsoniera etc);
  5. – consumatorul sa nu fi fost condamnat pentru infracţiuni in legatura cu creditul pentru
    care se solicita darea in plata.

Pentru beneficia de efectele legii darii in plata, consumatorul / clientul va trebui să transmită creditorului o notificare (Avocat pentru notificarea de dare in plata din Bucuresti) prin care să informeze banca asupra deciziei sale de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat. Acest lucru se va face cu ajutorul unui avocat specializat in aplicarea legii darii in plata.

Daca creditorul (banca) colaborează, costurile acestei proceduri sunt minime.

In maximum zece zile de la data comunicării notificării debitorului catre banca, creditorul poate să conteste în instanţă îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată pentru stingerea creditului ipotecar. Daca instanta ii admite bancii contestaţia părţile vor fi repuse în situaţia iniţială. Daca banca nu ste de acord cu solicitarea din notificare debitorul / clientul se poate adresa instantei competente sa solutioneze cauza prin avocat specializat in aplicarea legii darii in plata (Avocat Dare in Plata din Bucuresti). Aceasta actiune in instanta este scutita de taxa judiciara de timbru.

Consumatorul / clientul trebuie sa dovedeasca faptul ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute in legea darii in plata (77/2016) astfel ca va atasa notificarii un document, o declaratie a sa prin care certifica urmatoarele aspecte:

a) creditul a fost contractat de consumator client cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imbobil cu destinatia de locuita, ca imobilul are destinatie de locuita pentru acesta si ca nu este afectat de alte sarcini sau masuri asiguratorii si sau executorii si ca nu exista institutite drepturi in favoarea altor persoane;

b) clientul / consumatorul nu a fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care solicita darea in plata;

Asteptam sa ne contactati pentru a va putea ajuta sa intelegeti in concret toata procedura instituita de aceasta lege a darii in plata, Legea nr. 77/2016) si astfel un avocat specializat in legea darii in plata din Bucuresti poate sa va indrume spre rezultatul dorit de dumneavoastra si instituit de lege. De asemenea va putem consilia, asista si reprezenta in orice litigiu bancar fie el pe clauze abuzive, fie contestatie la executarea silita fie initiat impotriva firmelor de recuperare.

Mai jos gasiti textul Legii Darii in Plata:

Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata, legea darii in plata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 28 aprilie 2016

Darea in plata, legea darii in plata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor.

(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in cazul in care creanta creditorului izvorand dintr-un contract de credit este garantata cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica creditelor acordate prin programul „Prima Casa” aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima Casa”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Dispozitiile prezentei legi se coroboreaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Art. 3
Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut la art. 5 alin. (3), partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Art. 4
(1) Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala;
b) cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
d) consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.
(2) In situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de prezenta lege debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

Art. 5
(1) In vederea aplicarii prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda si stabilirea unui interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentantul legal sau conventional al institutiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobanzi, penalitati, izvorand din contractul de credit ipotecar, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.
(4) Cu cel putin 3 zile libere inainte de prima zi de convocare la notarul public, partile transmit acestuia informatiile si inscrisurile necesare incheierii actului de dare in plata.
(5) Toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului, se suporta de catre debitor.

Art. 6
(1) De la data primirii notificarii prevazute la art. 5 se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari.
(2) In situatia admiterii definitive a contestatiei prevazute la art. 7, creditorul poate demara sau, dupa caz, relua orice procedura judiciara sau extrajudiciara atat impotriva debitorului, cat si impotriva altor garanti personali sau ipotecari.
(3) Demersurile prevazute la art. 5 si art. 7-9 pot fi intreprinse si de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor sai.
(4) Actiunea in regres impotriva debitorului principal va putea fi formulata numai dupa stingerea integrala a datoriei izvorand din contractul de credit, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Art. 7
(1) In termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art. 5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.
(2) Cererea se judeca in procedura de urgenta, cu citarea partilor, de judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza consumatorul.
(3) Apelul impotriva hotararii pronuntate in conformitate cu dispozitiile alin. (2) se depune de partea interesata in termen de 15 zile lucratoare de la comunicare si se judeca cu celeritate.
(4) Pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(5) In situatia in care se admite contestatia formulata de creditor, partile vor fi puse in situatia anterioara indeplinirii demersurilor prevazute de prezenta lege.
(6) In termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestatiei, creditorul are obligatia sa se prezinte, in conformitate cu notificarea prealabila a debitorului, la notarul public indicat in cuprinsul acesteia. Dispozitiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atat in vederea transmiterii informatiilor si a inscrisurilor, cat si in vederea stabilirii datei exacte a semnarii actului de dare in plata.

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Art. 9
Hotararea pronuntata potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacata cu apel, in termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 10
(1) La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, dupa caz, ale art. 9, va fi stinsa orice datorie a debitorului fata de creditor, acesta din urma neputand solicita sume de bani suplimentare.
(2)De dispozitiile prezentului articol beneficiaza si codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligatia debitorului principal.

Art. 11
In vederea echilibrarii riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data.

Art. 12
Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR               PREŞEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-

                                                                                                       TĂRICEANU

Bucureşti, 28 aprilie 2016.
Nr. 77.

 

 

Căutări recente din domeniul avocatură: