Ajutorul de deces  reprezinta un ajutor financiar, oferit la cerere, din bugetul asigurarilor de stat, pentru persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea unei persoane asigurate sau pensionate. Poate solicita ajutorul: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau oricare alta persoana care face dovada cheltuielilor cu acte justificative.

Cuantumul nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut si se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale. Pentru anul 2013 valoarea acestuia este de 2.223 lei.

In cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat, ajutorul se acorda asiguratului sau pensionarului. Prin membru de familie, legea intelege sotul/sotia, copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare familiei – in varsta de pana la 18 ani  sau dupa caz, pana la terminarea studiilor, fara a depasi insa varsta de 26 de ani si copiii incapabili de munca – indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inainte de varstele mentionate.

Daca, membrul de familie decedat, este copilul inapt pentru munca in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda numai dupa prezentarea actului medical care atesta boala care l-a facut inapt si data constatarii acesteia, act emis si vizat de medicul expert al asigurarilor sociale.

In acest caz cuantumul nu poate fi mai mic de 50% din valoarea castigului salarial mediu brut, respectiv 1.112 lei pentru anul 2013.

Ajutorul se acorda in 24 de ore de la solicitare.

Documente necesare pentru obtinerea ajutorului de deces :
•Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces ;
•Certificatul de deces in original si copie ;
•Actul de identitate al solicitantului in original si copie;
•Acte de stare civila ale solicitantului, care fac dovada gradului de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, atesta calitatea de tutore, mandatar, curator in original si copie ;
•Dovada prin care solicitantul atesta faptul ca a suportat cheltuielile legate de deces ;
•Actul medical emis si vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, care atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani in original ;
•Adeverinta care dovedeste ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant in original.

Dupa efectuarea platii, pe verso originalului certificatului de deces in baza caruia se solicita ajutorul,  platitorul are obligatia de a face mentiunea « ACHITAT ». Aceasta mentiune va fi insotita de data efectuarii platii, semnatura si stampila platitorului.

Un articol de: Dalina E.